تايتل قالب
ایست استمنا


صفحه 62

حتما بخونید :

احادیث مرتبط با خود ارضایی و شهوت :

(منابع تمام احادیث در پایان همین پست ذکر شده)

 

1- حضرت علی علیه السلام :

کسیکه بر نفس سرکش خود حاکم باشد، شأن و منزلتش بالا می گیرد ، و برعکس کسیکه نفس شهوانیش مالک  و فرمانروای وی باشد، به ذلت و خواری دچار می شود و قدر و قیمتش پست می گردد.

 


2- حضرت علی علیه السلام :

از تمایلات ناروای خود اعراض کنید و شهوات نفسانی را ترک گویید که شما را به وادی گناهکاران می کشاند و به طور غافلگیر در آغوش ناپاکی و سیئاتتان می افکند.

 


3- حضرت علی علیه السلام :

عجب دارم از آنکس که عواقب بد لذت های مضر را می داند چگونه از آنها دست نمی کشد.

 


4- حضرت علی علیه السلام :

مبارزه با نفس، مهریه بهشت است.

 


 5- حضرت علی علیه السلام :

خیر و خوبی یافت نمی شود در لذتی که پشیمانی به بار می آورد و شهوتی که درد و ناراحتی در پی دارد.

 


 6- امام محمد باقر علیه السلام :

طبیعت بشر با شهوت و میل و حرص و ترس و خشم و لذت آمیخته شده است جز آنکه در بین مردم کسانی هستند که این پیوند و کشش طبیعی را با نیروی تقوی و حیا و تنزّه مهار کرده اند. موقعیکه نفس متجاوزت ، تو را به گناه می خواند به آسمان با عظمت و کیهان حیرت زا نگاه کن و از خداوند بزرگی که جهان را آفریده و بر آن حکومت می کند بترس و از گناه خودداری کن، اگر از خداوند توانا خوف نداری به زمین نظر افکن شاید از حکومت بشری و افکار عمومی شرم کنی و مرتکب معصیت نشوی، اگر جرأت و جسارتت به جایی رسیده که نه از حکومت الهی می ترسی و نه از مردم زمین شرم داری خود را از صف انسان ها خارج بدان و در عداد بهائم و حیوانات به حساب آور.

 


 7- حضرت علی علیه السلام :

انسان آزاد اگر به بردگی بندگان خود تن در دهد بهتر از آن است که بنده ی شهوات خویش گردد.

 


 8- حضرت علی علیه السلام :

اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی او تو را مشغول میکند.

 


 9- حضرت علی علیه السلام :

دشمن ترین دشمنان آدمی غضب و شهوت او است. آنکس که بتواند این دو غریزه ی سرکش را مهار کند و آنها را به فرمان خود درآورد ، مقام عظیمی دارد و می تواند به اوج انسانیت برسد.

 


 10- حضرت علی علیه السلام :

کسیکه شرافت باطنی و گوهر انسانی خود را بشناسد ، این شناسایی او را از پستی های شهوت و آرزو های باطل مصون خواهد داشت.

 


 11- حضرت علی علیه السلام :

آنکس که بر تمایل جنسی خود غلبه کند و عنان شهوت را در اختیار بگیرد قدر و شرف خود را حفظ کرده است.

 


 12- حضرت علی علیه السلام :

بر شهوت خویش مسلط شو پیش از آنکه قدرت تجّری پیدا کند و به تندروی عادت نماید. چه آنکه اگر شهوت در خودسری و تجاوز نیرومند گردد مالک و فرمانروای تو می شود و به هر سو که بخواهد می کشاندت و تو در مقابل نیروی آن، تاب مقاومت نخواهی داشت.

 


 13- حضرت علی علیه السلام :

کسیکه مالک شهوت خود نباشد مالک عقل خود نخواهد بود.

 


14- حضرت علی علیه السلام :

ترک شهوت ها، زیباترین عبادت و برترین عادتهاست .

 


 15- حضرت علی علیه السلام :

بهترین عبادت ، عفت و پاکدامنی است.

 


 16- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :

زیر پا گذاشتن هوا و هوس، دل را زنده مى کند و زنده دلى، سبب استقامت است.

 


 17- امام صادق علیه السلام :

از نگاه [ناپاک] بپرهیزید که چنین نگاهى تخم شهوت را در دل مى‌کارد و ‏همین براى فتنه‌ى صاحب آن دل بس است.

 


 18- امام محمد باقر علیه السلام :

با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی.

 


 19- حضرت علی علیه السلام :

محفوظ بودن زن، براى سلامتى ‏اش مفیدتر است و زیبایى او را با دوام‏تر مى ‏کند.

 


 20- حضرت علی علیه السلام :

هنگامى که توانایى فزونى یابد، شهوت کاستى گیرد.

 


 21- حضرت علی علیه السلام :

کسی که به بهشت علاقه داشت، شهوات و خواهش های نفس را فراموش کرد.

 


 22- حضرت علی علیه السلام :

هنگامی که چشم، مظاهر شهوت را ببیند، عقل از مشاهده عاقبت کار باز می ماند.

 


 23- حضرت علی علیه السلام :

پیراستگى از هر عیبى ، با تسلّط بر شهوت حاصل میشود .

 


 24- پیامبر اکرم صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

خداوند متعال ، به وجود جوان عبادت پیشه بر فرشتگان مینازد و می‏فرماید : بنگرید این بنده مرا ! به خاطر من از شهوت خویش دست کشیده است .

 


 25- حضرت علی علیه السلام :

آن که بر هوای نفس خود غلبه کند، عزیز می گردد.

 


 26- حضرت علی علیه السلام :

خویشتنداری، شهوت را ناتوان میکند.

 


 27- حضرت علی علیه السلام :

هر که خویشتن را ارج نهد ، شهوت‏هایش در نظر او بى ارج گردد .

 


 28- امام کاظم علیه السلام :

 در نهان از خدا شرم کنید همچنان که در آشکارا از مردم شرم دارید.

 


 29- حضرت علی علیه السلام :

هوای نفست دشمنترین دشمنان توست کوشش کن که برآن غالب شوی وگرنه هلاکت خواهد کرد.

 


 30- حضرت علی علیه السلام :

با نفس مخالفت کن تا سالم بمانی.

 


 31-حضرت علی علیه السلام :

با خواهش هاى نفسانى در تضاد باشید، همچون تضاد دو ضد با یکدیگر و با آن به پیکار برخیزید (مانند) پیکار دشمن با دشمن.

 


 32- حضرت علی علیه السلام :

اگر مى خواهید از آفات در امان باشید، خویشتن را از تسلیم شدن در برابر شهوات بازدارید.

 


 33- حضرت علی علیه السلام :

ای جوانان! هر یک از شما قدرت ازدواج دارد، ازدواج کند و اگر قدرت ندارد روزه بگیرد؛ زیرا روزه گرفتن برای کنترل شهوت مفید است.

 


 34- حضرت علی علیه السلام :

بهترین عامل روگردانی از شهوات، فرو بستن چشمها است .

 


 35- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :

ای گروه جوانان هر یک از شما که قدرت ازدواج دارد حتما اقدام کند؛ زیرا بهترین وسیله است که چشم را از نگاه های آلوده و عورت را از بی عفتی محافظت میکند .

 


 36- حضرت علی علیه السلام :

کسی که در اطراف گناه بسیار بیندیشد، سرانجام به آن کشیده خواهد شد.

 


 37- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :

زیاد مرگ را یاد کنید، زیرا یاد مرگ شکننده لذات نفسانی و مانع میان تو و شهوات است.

 


 38- حضرت علی علیه السلام :

جان هاى خود را از آلودگى شهوت ها پاک سازید، تا به درجات بلند دست یابید.

 


 39- حضرت علی علیه السلام :

در برابر شهوت و امیال نفسانی،به قصد قلع و قمع مقاومت کن تا پیروزشوی.

 


40- حضرت علی علیه السلام :

خوشا آن که شهوتِ آماده ‏اى را به خاطر پاداش وعده داده شده ‏اى که آن را ندیده است، رها کند.

 


41- امام صادق علیه السلام :

یاد مرگ، خواهش‏هاى نفس را می میراند و رویشگاه‏هاى غفلت را ریشه‏ کن می‏کند و دل را با وعده‏ هاى خدا نیرو میبخشد و طبع را نازک میسازد و پرچم‏هاى هوس را درهم میشکند و آتش حرص را خاموش میسازد و دنیا را در نظر کوچک می‏کند.

 


 42- حضرت علی علیه السلام :

همراه با بیکاری و فراغت، تمایل به خواسته های شیطانی حاصل می شود.

 


 43- حضرت علی علیه السلام :

نفوس خویش را به ترک عادت ها رام کنید.

 


44- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :

گرسنگى، چه خوب یاورى براى اسیر کردن نفس(تربیت نفس) و شکستن عادت آن است.

 


45- حضرت علی علیه السلام :

با پیکار بی امان با نفسهایتان، آن را در اختیار خود بگیرید.

 


46- حضرت علی علیه السلام :

پاداش مجاهد شهید در راه خدا، بزرگتر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت گناه دارد و آلوده نمی گردد. همانا عفیف پاکدامن، فرشته ای از فرشته هاست.

 


 

 دو آیه از قرآن کریم در توصیف بهشت :

  
1- ... هر چه را دوست بدارید و به آن تمایل داشته باشید، در بهشت برای شما فراهم است.

(سوره فصلت-آیه 31)

2- ... در بهشت آنچه دل ها می خواهد و چشم از آن لذت می برد، موجود است، و شما در آن جاودانه خواهید ماند.

(سوره زخرف-آیه 71)

 

 

همتون بهشتی باشید . یا علی

 

 

منابع به ترتیب :

1- مستدرک2، ص186

2- فهرست غرر،ص186

3- غررالحکم، ص494

4- غرر الحکم، ص 242

5- فهرست غرر، ص358

6- مستدرک2،ص287

7- شرح ابن ابی الحدید،ج20،ص334،کلمه ی832

8- مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، چاپ سیزدهم، ص 411

9- غررالحکم ص203

10- غررالحکم، ص710

11- مستدرک2، ص287

12- غررالحکم، ص510

13- مستدرک 2، ص287

14- غرر الحکم، حدیث 4527

15- اصول کافی ، ج2،ص79

16- مستدرک الوسایل، ج11، ص226، ح12813

17- تحف ‏العقول، ص 305

18- عیون اخبار الرضا، ص51

19- غررالحکم، ح 5820

20- نهج البلاغه، حکمت 245

21- غررالحکم، حدیث 8591

22- شرح غرر الحکم، حدیث 4063

23- غرر الحکم : 4354

24- کنز العمّال : 43057

25- غرر الحکم : 802 ، ص241

26- غرر الحکم : 2148

27- منتخب میزان الحکمه، حدیث شماره 1206541

28- تحف العقول 394

29- غررالحکم ،ص797

30- غرر الحکم، ج1، ص 356، ح 24

31- شرح غرر الحکم،حدیث 5934

32- غرر الحکم،حدیث 2440

33- بحار الانوار، ج100، ص220

34- غرر الحکم، ج 6، ص 164

35- مکارم الاخلاق ، ص ۱۰٫

36- غرر الحکم، ج5، ص 321

37- بحار الانوار، ج74، ص388

38- غرر الحکم : 6020

39- شرح فارسی غرر الحکم،ج 4،ص 514،ح 6803

40- الخصال، ص 3

41- بحار الانوار، 6 / 133 / 32 - منتخب میزان الحکمه، 518

42- غرر الحکم، ح 9743

43- غرر الحکم، ج 1/فصل32 ، حدیث38

44- غرر الحکم و درر الکلم، عبدالواحد بن محمد التمیمی، مکتب الإعلام الإسلامی، قم، 1366 ه.ش، ح 9944

45- غرر الحکم، ح 4898

46- نهج البلاغه.حکمت474

 

 

نظرات خودتون رو حتما بیان کنید .

 

حتما بخونید : فواید بیشمار ترک خود ارضایی (صفحه 1)

حتما بخونید : خود ارضایی از نظر اسلام (صفحه 28)

حتما بخونید : چند آیه و روایت در ارتباط با خود ارضایی (صفحه 39)

حتما بخونید : حرمت خود ارضایی در آیه و روایات (صفحه 6)

حتما بخونید : بارها در راه ترک خود ارضایی شکست خوردم، چه کنم؟ (صفحه 43)

حتما باز کنید : و من مُردم : دانلود فایلهای صوتی تصویری (صفحه 52)

حتما بخونید : قدم به قدم تا ترک خود ارضایی (صفحه 22)

 

 

 


نام وبلاگ: ایست استمنا

من علی هستم، دوست تو و مدیر و نویسنده این وبلاگ. یکی مثل خودت که قبلا گرفتار این نکبت بوده و الان سالهاست که ترک کرده.

خود ارضایی روح و جسم انسان رو به معنای واقعی کلمه له میکنه و این چیزی هست که من میخوام بدونی. چیزی که خودم به عینه تجربش کردم. و میخوام بدونی که با ترک خود ارضایی چه چیزهایی رو به دست خواهی اورد.

پیشنهاد میکنم تمام صفحات وبلاگ رو بخونی.
نظراتت رو حتما در قسمت نظر دهی بیان کن. اصلا هم لازم نیست مشخصات یا ایمیلت رو بنویسی، نظرت رو که بدی کافی هست. مطمئن باش بقیه بچه ها هم از نظرت استفاده میکنند ان شاءالله.
هر روز پاکیت رو هم میتونی بیایی اینجا بگی و روز شمار بندازی.

وبلاگ بسیار مفید دیگری برای ترک خود ارضایی:
noestemna.mihanblog.com


پيوندها