تايتل قالب
ایست استمنا


۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «احادیث در مورد استمنا» ثبت شده است

صفحه 62

حتما بخونید :

احادیث مرتبط با خود ارضایی و شهوت :

(منابع تمام احادیث در پایان همین پست ذکر شده)

 

1- حضرت علی علیه السلام :

کسیکه بر نفس سرکش خود حاکم باشد، شأن و منزلتش بالا می گیرد ، و برعکس کسیکه نفس شهوانیش مالک  و فرمانروای وی باشد، به ذلت و خواری دچار می شود و قدر و قیمتش پست می گردد.

 


2- حضرت علی علیه السلام :

از تمایلات ناروای خود اعراض کنید و شهوات نفسانی را ترک گویید که شما را به وادی گناهکاران می کشاند و به طور غافلگیر در آغوش ناپاکی و سیئاتتان می افکند.

 


3- حضرت علی علیه السلام :

عجب دارم از آنکس که عواقب بد لذت های مضر را می داند چگونه از آنها دست نمی کشد.

 


4- حضرت علی علیه السلام :

مبارزه با نفس، مهریه بهشت است.

 


 5- حضرت علی علیه السلام :

خیر و خوبی یافت نمی شود در لذتی که پشیمانی به بار می آورد و شهوتی که درد و ناراحتی در پی دارد.

 


 6- امام محمد باقر علیه السلام :

طبیعت بشر با شهوت و میل و حرص و ترس و خشم و لذت آمیخته شده است جز آنکه در بین مردم کسانی هستند که این پیوند و کشش طبیعی را با نیروی تقوی و حیا و تنزّه مهار کرده اند. موقعیکه نفس متجاوزت ، تو را به گناه می خواند به آسمان با عظمت و کیهان حیرت زا نگاه کن و از خداوند بزرگی که جهان را آفریده و بر آن حکومت می کند بترس و از گناه خودداری کن، اگر از خداوند توانا خوف نداری به زمین نظر افکن شاید از حکومت بشری و افکار عمومی شرم کنی و مرتکب معصیت نشوی، اگر جرأت و جسارتت به جایی رسیده که نه از حکومت الهی می ترسی و نه از مردم زمین شرم داری خود را از صف انسان ها خارج بدان و در عداد بهائم و حیوانات به حساب آور.

 


 7- حضرت علی علیه السلام :

انسان آزاد اگر به بردگی بندگان خود تن در دهد بهتر از آن است که بنده ی شهوات خویش گردد.

 


 8- حضرت علی علیه السلام :

اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی او تو را مشغول میکند.

 


 9- حضرت علی علیه السلام :

دشمن ترین دشمنان آدمی غضب و شهوت او است. آنکس که بتواند این دو غریزه ی سرکش را مهار کند و آنها را به فرمان خود درآورد ، مقام عظیمی دارد و می تواند به اوج انسانیت برسد.

 


 10- حضرت علی علیه السلام :

کسیکه شرافت باطنی و گوهر انسانی خود را بشناسد ، این شناسایی او را از پستی های شهوت و آرزو های باطل مصون خواهد داشت.

 


 11- حضرت علی علیه السلام :

آنکس که بر تمایل جنسی خود غلبه کند و عنان شهوت را در اختیار بگیرد قدر و شرف خود را حفظ کرده است.

 


 12- حضرت علی علیه السلام :

بر شهوت خویش مسلط شو پیش از آنکه قدرت تجّری پیدا کند و به تندروی عادت نماید. چه آنکه اگر شهوت در خودسری و تجاوز نیرومند گردد مالک و فرمانروای تو می شود و به هر سو که بخواهد می کشاندت و تو در مقابل نیروی آن، تاب مقاومت نخواهی داشت.

 


 13- حضرت علی علیه السلام :

کسیکه مالک شهوت خود نباشد مالک عقل خود نخواهد بود.

 


14- حضرت علی علیه السلام :

ترک شهوت ها، زیباترین عبادت و برترین عادتهاست .

 


 15- حضرت علی علیه السلام :

بهترین عبادت ، عفت و پاکدامنی است.

 


 16- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :

زیر پا گذاشتن هوا و هوس، دل را زنده مى کند و زنده دلى، سبب استقامت است.

 


 17- امام صادق علیه السلام :

از نگاه [ناپاک] بپرهیزید که چنین نگاهى تخم شهوت را در دل مى‌کارد و ‏همین براى فتنه‌ى صاحب آن دل بس است.

 


 18- امام محمد باقر علیه السلام :

با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی.

 


 19- حضرت علی علیه السلام :

محفوظ بودن زن، براى سلامتى ‏اش مفیدتر است و زیبایى او را با دوام‏تر مى ‏کند.

 


 20- حضرت علی علیه السلام :

هنگامى که توانایى فزونى یابد، شهوت کاستى گیرد.

 


 21- حضرت علی علیه السلام :

کسی که به بهشت علاقه داشت، شهوات و خواهش های نفس را فراموش کرد.

 


 22- حضرت علی علیه السلام :

هنگامی که چشم، مظاهر شهوت را ببیند، عقل از مشاهده عاقبت کار باز می ماند.

 


 23- حضرت علی علیه السلام :

پیراستگى از هر عیبى ، با تسلّط بر شهوت حاصل میشود .

 


 24- پیامبر اکرم صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

خداوند متعال ، به وجود جوان عبادت پیشه بر فرشتگان مینازد و می‏فرماید : بنگرید این بنده مرا ! به خاطر من از شهوت خویش دست کشیده است .

 


 25- حضرت علی علیه السلام :

آن که بر هوای نفس خود غلبه کند، عزیز می گردد.

 


 26- حضرت علی علیه السلام :

خویشتنداری، شهوت را ناتوان میکند.

 


 27- حضرت علی علیه السلام :

هر که خویشتن را ارج نهد ، شهوت‏هایش در نظر او بى ارج گردد .

 


 28- امام کاظم علیه السلام :

 در نهان از خدا شرم کنید همچنان که در آشکارا از مردم شرم دارید.

 


 29- حضرت علی علیه السلام :

هوای نفست دشمنترین دشمنان توست کوشش کن که برآن غالب شوی وگرنه هلاکت خواهد کرد.

 


 30- حضرت علی علیه السلام :

با نفس مخالفت کن تا سالم بمانی.

 


 31-حضرت علی علیه السلام :

با خواهش هاى نفسانى در تضاد باشید، همچون تضاد دو ضد با یکدیگر و با آن به پیکار برخیزید (مانند) پیکار دشمن با دشمن.

 


 32- حضرت علی علیه السلام :

اگر مى خواهید از آفات در امان باشید، خویشتن را از تسلیم شدن در برابر شهوات بازدارید.

 


 33- حضرت علی علیه السلام :

ای جوانان! هر یک از شما قدرت ازدواج دارد، ازدواج کند و اگر قدرت ندارد روزه بگیرد؛ زیرا روزه گرفتن برای کنترل شهوت مفید است.

 


 34- حضرت علی علیه السلام :

بهترین عامل روگردانی از شهوات، فرو بستن چشمها است .

 


 35- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :

ای گروه جوانان هر یک از شما که قدرت ازدواج دارد حتما اقدام کند؛ زیرا بهترین وسیله است که چشم را از نگاه های آلوده و عورت را از بی عفتی محافظت میکند .

 


 36- حضرت علی علیه السلام :

کسی که در اطراف گناه بسیار بیندیشد، سرانجام به آن کشیده خواهد شد.

 


 37- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :

زیاد مرگ را یاد کنید، زیرا یاد مرگ شکننده لذات نفسانی و مانع میان تو و شهوات است.

 


 38- حضرت علی علیه السلام :

جان هاى خود را از آلودگى شهوت ها پاک سازید، تا به درجات بلند دست یابید.

 


 39- حضرت علی علیه السلام :

در برابر شهوت و امیال نفسانی،به قصد قلع و قمع مقاومت کن تا پیروزشوی.

 


40- حضرت علی علیه السلام :

خوشا آن که شهوتِ آماده ‏اى را به خاطر پاداش وعده داده شده ‏اى که آن را ندیده است، رها کند.

 


41- امام صادق علیه السلام :

یاد مرگ، خواهش‏هاى نفس را می میراند و رویشگاه‏هاى غفلت را ریشه‏ کن می‏کند و دل را با وعده‏ هاى خدا نیرو میبخشد و طبع را نازک میسازد و پرچم‏هاى هوس را درهم میشکند و آتش حرص را خاموش میسازد و دنیا را در نظر کوچک می‏کند.

 


 42- حضرت علی علیه السلام :

همراه با بیکاری و فراغت، تمایل به خواسته های شیطانی حاصل می شود.

 


 43- حضرت علی علیه السلام :

نفوس خویش را به ترک عادت ها رام کنید.

 


44- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :

گرسنگى، چه خوب یاورى براى اسیر کردن نفس(تربیت نفس) و شکستن عادت آن است.

 


45- حضرت علی علیه السلام :

با پیکار بی امان با نفسهایتان، آن را در اختیار خود بگیرید.

 


46- حضرت علی علیه السلام :

پاداش مجاهد شهید در راه خدا، بزرگتر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت گناه دارد و آلوده نمی گردد. همانا عفیف پاکدامن، فرشته ای از فرشته هاست.

 


 

 دو آیه از قرآن کریم در توصیف بهشت :

  
1- ... هر چه را دوست بدارید و به آن تمایل داشته باشید، در بهشت برای شما فراهم است.

(سوره فصلت-آیه 31)

2- ... در بهشت آنچه دل ها می خواهد و چشم از آن لذت می برد، موجود است، و شما در آن جاودانه خواهید ماند.

(سوره زخرف-آیه 71)

 

 

همتون بهشتی باشید . یا علی

 

 

منابع به ترتیب :

1- مستدرک2، ص186

2- فهرست غرر،ص186

3- غررالحکم، ص494

4- غرر الحکم، ص 242

5- فهرست غرر، ص358

6- مستدرک2،ص287

7- شرح ابن ابی الحدید،ج20،ص334،کلمه ی832

8- مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، چاپ سیزدهم، ص 411

9- غررالحکم ص203

10- غررالحکم، ص710

11- مستدرک2، ص287

12- غررالحکم، ص510

13- مستدرک 2، ص287

14- غرر الحکم، حدیث 4527

15- اصول کافی ، ج2،ص79

16- مستدرک الوسایل، ج11، ص226، ح12813

17- تحف ‏العقول، ص 305

18- عیون اخبار الرضا، ص51

19- غررالحکم، ح 5820

20- نهج البلاغه، حکمت 245

21- غررالحکم، حدیث 8591

22- شرح غرر الحکم، حدیث 4063

23- غرر الحکم : 4354

24- کنز العمّال : 43057

25- غرر الحکم : 802 ، ص241

26- غرر الحکم : 2148

27- منتخب میزان الحکمه، حدیث شماره 1206541

28- تحف العقول 394

29- غررالحکم ،ص797

30- غرر الحکم، ج1، ص 356، ح 24

31- شرح غرر الحکم،حدیث 5934

32- غرر الحکم،حدیث 2440

33- بحار الانوار، ج100، ص220

34- غرر الحکم، ج 6، ص 164

35- مکارم الاخلاق ، ص ۱۰٫

36- غرر الحکم، ج5، ص 321

37- بحار الانوار، ج74، ص388

38- غرر الحکم : 6020

39- شرح فارسی غرر الحکم،ج 4،ص 514،ح 6803

40- الخصال، ص 3

41- بحار الانوار، 6 / 133 / 32 - منتخب میزان الحکمه، 518

42- غرر الحکم، ح 9743

43- غرر الحکم، ج 1/فصل32 ، حدیث38

44- غرر الحکم و درر الکلم، عبدالواحد بن محمد التمیمی، مکتب الإعلام الإسلامی، قم، 1366 ه.ش، ح 9944

45- غرر الحکم، ح 4898

46- نهج البلاغه.حکمت474

 

 

نظرات خودتون رو حتما بیان کنید .

 

حتما بخونید : فواید بیشمار ترک خود ارضایی (صفحه 1)

حتما بخونید : خود ارضایی از نظر اسلام (صفحه 28)

حتما بخونید : چند آیه و روایت در ارتباط با خود ارضایی (صفحه 39)

حتما بخونید : حرمت خود ارضایی در آیه و روایات (صفحه 6)

حتما بخونید : بارها در راه ترک خود ارضایی شکست خوردم، چه کنم؟ (صفحه 43)

حتما باز کنید : و من مُردم : دانلود فایلهای صوتی تصویری (صفحه 52)

حتما بخونید : قدم به قدم تا ترک خود ارضایی (صفحه 22)

 

 

 


علی علی ۹۴-۴-۱۳ ۳۹۶۳

علی علی ۹۴-۴-۱۳ ۳۹۶۳


صفحه 28

حتما بخونید :

نظر اسلام درباره خود ارضایی چیست؟


پرسش :
نظر اسلام درباره خود ارضایی چیست؟ اگر در قرآن مطلبی در اینباره هست لطفا نام سوره و آیه را ذکر کنید.


پاسخ اجمالی :


استمناء عملی زیان بار، مذموم و ناپسند است که در دو سوره از سورهای قرآن و همچنین در روایات فراوانی به آن اشاره و تصریح شده است و از گناهان کبیره می باشد و از آن جهت که انجام آن دارای زیان های جسمی و معنوی زیادی می باشد، خدای مهربان آن را حرام فرموده  است.

پاسخ تفصیلی :

«استمناء» (خود ارضایی) یعنی این که انسان با خودش کاری کند که از او منی بیرون بیاید و دارای انواعی است؛ مثل بازی کردن با دست، گوش کردن به سخن و صدای زن نامحرم، رد و بدل کردن حرف های عاشقانه، در خیال آوردن و فکر کردن به مسائل شهوت انگیز؛ از نظر اسلام اگر کسی با اختیار یکی از این اعمال را به قصد خروج منی انجام دهد و منجر به خروج منی بشود، استمنا و حرام است.

 اما دلیل حرمت استمناء، آیاتی از قرآن مجید است  که ضمن بیان صفات مؤمنین و صفات اهل بهشت، می فرماید: «و آنها که دامان خویش را (از بى‏ عفّتى) حفظ می‏کنند، جز با همسران و کنیزان (که در حکم همسرند آمیزش ندارند)، چرا که در بهره‏ گیرى از اینها مورد سرزنش نخواهند بود! و هر کس جز اینها را طلب کند، متجاوز است! » فقها و مفسرین از این آیه حرمت استمناء را استفاده کرده اند  چرا که «استمناء» نیز بهره گیری جنسی از غیر راه هایی است که در آیه مجاز شمرده شده است. علاوه بر این آیه روایات زیادی از ائمه معصومین(ع)  داریم  که دلالت بر حرمت استمناء دارد. از این عمل در روایات با عناوین و اسامی مختلفی مثل دلک (مالیدن آلت با دست )،بازی با آلت (عَبِثَ بِذَکَرِهِ )، الْخَضْخَضَةِ، النَّاکِحُ نَفْسَهُ (ازدواج با خود) و نَاکِحُ الْکَفِّ (ازدواج با کف دست) تعبیر شده است. در این جا به چند روایت اشاره می کنیم:

 

1-امام صادق (ع) درباره مردی که با چهارپایان نزدیکی می کند یا از راه مالیدن آلت تناسلی با دست جنب می شود فرمود : این کارها و شبه آن زنا هستند .

 

2- امام صادق (ع) فرمود : مردی را پیش حضرت علی(ع) آوردند که با آلت خود بازی کرده (و به این طریق خود را ارضا می کرد)، حضرت آن قدر بر روی دست های او زدند که دستانش قرمز شد و سپس با بودجه بیت المال او را متأهل نمودند.

 

3- ابو بصیر گوید از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: خداوند در روز قیامت با سه گروه حرف نمی زند و به آنان نظر نمی کند و آنان را از گناهان پاکیزه نمی سازد و برای آنان عذابی دردناک است ، یکی از آن گروه کسانی هستند که با خود نکاح ( استمناء ) کرده اند.

 

5- از امام صادق (ع) در باره خضخضه"( استمناء با دست ) سؤال شد، در جواب فرمود: گناه بزرگی است که خداوند متعال در کتابش (قرآن) از آن نهی کرده است و کسی که چنین کاری را انجام دهد مثل این است که با خود ازدواج کرده باشد و اگر من بدانم که کسی این کار را انجام داده است با او غذا نمی خورم! سؤال کننده عرض کرد: ای پسر رسول خدا نهی خداوند متعال در کتابش را برای من بیان کنید ! حضرت فرمود: این آیه که می فرماید : کسی که از غیر این (راه های مجاز شرعی برای نیاز های جنسی خود) استفاده کند ظلم کرده است... .

 

6-پیامبر اکرم (ص) فرمود: کسی که با کف دست خود ازدواج کند (استمناء با دست ) از رحمت خدا به دور است.

 

این بخشی از روایاتی است که به خوبی دلالت بر ناپسند بودن و حرمت استمناء و خود ارضایی دارد.

 

ضررهای استمناء :

 یکی از علت های این که اسلام چنین کاری را حرام کرده است ضرر های جسمی و روحی و روانی زیادی است که در این عمل وجود دارد و امروزه علم توانسته است بخشی از آن را کشف کند. علت های دیگر آن ممکن است در آینده کشف و روشن شود. زیان های استمناء که امروزه به اثبات رسیده است را می توان در دو بخش خلاصه کرد :

 

الف. زیانهای معنوی :

1- گناه استمنا موجب دوری انسان از خداوند می شود به گونه ای که در روز رستاخیز خداوند به آنها نه نگاه می نماید و نه با آنها سخن می گوید و از عطایا و بخشش های ویژه خداوند مانند اعطای روح پاکی و پاکیزگی محروم و بی بهره می شوند.

 

2- به علت ارضاء ناقص و غیر طبیعی، بعد از ازدواج نیر غالبا امور زناشویی به طور طبیعی صورت نمی گیرد و گرفتاریهای دیگر از این جهت در روابط بین زن و شوهر پیش می آید که به زندگی مشترک لطمه زده و شکست در زناشویی از عوارض آن است.

 

3-  گوشه گیری، یاس، بی تفاوتی نسبت به مسائل مهم حیاتی، غم و کدورت روانی از عوراض روحی دیگر آن است.

 

4- موجب رکود فکری، اختلال و ضعف حافظه و کاهش اراده می شود.

 

5-پیدایش سردرد و سرگیجه، سوت کشیدن گوش و ....

 

6. خستگی و فرسودگی دستگاه اعصاب.

 

7.زود رنجی و حساسیت در کوچکترین برخورد با دیگران.

  

 

ب. زیانهای جسمی :

 1-مبتلایان به این عادت زشت در اثر عوارض روحی و جسمی حاصله، به تدریج تبدیل به افرادی ضعیف و ناتوان ، سرخورده، تنبل و مأیوس و دچار عقده های روانی می گردند و نسبت به دیگران نیز بدبین و در نوعی اضطراب و افسردگی به سر می برند.

 

2. تحریک زیاد هیپوتالاموس و در نتیجه تحریک افراطی غدد جنسی که سبب پرکاری نامتناسب آن ها می شود و بلوغ زود رس را به دنبال دارد.

 

3. تکرار زیاد این عمل به ضعف عمومی بدن و بالاخره پیری زود رس می انجامد.

 

4.به علت افزایش جریان خون در اعضای تناسلی، مغز و مراکز حساس دیگر مکرر دچار کاهش نسبی جریان خون می شود.

 

5. تخلیه های مکرر عصبی و عدم ارضاء در دراز مدت موجب ضعف عصبی و عوارض روحی می گردد.

 

6. ضعیف شدن بینایی و بی اشتهایی، ضعف استخوان و ناراحتی های مفصلی.

 

7. پیدایش کم خونی به ویژه در اثر تحریک مصنوعی و مداوم آلت تناسلی.

 

8. تورم کانال نطفه

 

9. تورم قسمت پایانی و عقب کانال ادرار

 

10. شل شدن عضلات تناسلی به گونه ای که قدرت نگهداری منی یا ادرار از دست می رود.

 

نکته قابل توجه این است که گر چه زیان های بهداشتی استمناء بیان گردید، اما نمی توان گفت که علت حرمت آن، تنها به خاطر زیان هایی است که ذکر شد؛ بلکه ممکن است علت های معنوی و مادی دیگری داشته باشد که هنوز برای ما شناخته نشده است  زیرا به یقین می دانیم که احکامی که از جانب خداوند حکیم صادر شده همه بر اساس مصالح و مفاسد صورت گرفته است.

 

منبع : islamquest.net

 

تصمیم بگیر دائم بذاریش کنار . خدا تمامشون رو میبخشه . خدا خودش گفته . آیات متعددی در این مورد هست . من یکیش رو فقط میارم براتون :

سوره شوری آیه 25: و اوست خدایی که توبه بندگانش را می پذیرد و گناهان را می بخشد و هر چه کنید می داند.

احادیث زیادی هم در باب توبه نقل شده مثل :

حضرت محمد (ص): توبه کار مانند کسیست که گناهی نکرده است .

یا این حدیث : کسی که توبه کند همانند کسیست که تازه از مادر متولد شده .

اگر هزاران بار هم توبت رو شکستی باز نا امید نشو . خداوند در آیات متعددی ما رو از نا امیدی بر حضر داشته . برای مثال در سوره یوسف آیه 87 : ناامید نباشید از رحمت خدا که همانا ناامید نمی شود کسی از رحمت خدا مگر مردمانی که کافرند به خدا. احادیث زیادی هم در این باب نقل شده . برای مثال حضرت علی (ع) میفرمایند : بزرگترین گناه ناامیدیست.

یادت باشه که همیشه توفیق توبه رو خدا به همه و هر زمانی نمیده . چرا همین الان خودمون را با توبه واقعی پاک نکنیم؟ خود ارضایی مورد غضب خداست . خدا دوست نداره که به خودت و جسم و روحت ظلم کنی . این فقط یک دلیل حرام بودنش هست . حتما حکمتی داشته که خدا انسان رو از خود ارضایی منع کرده . همین حالا توبه کن و با توکل به خدا بذارش کنار . از خدا بخواه خودش دستت رو بگیره در این راه. خدا حتما دستت رو میگیره اگر واقعا ازش بخواهی . از اهل بیت هم کمک بخواه چون کمکت میکنند . معجزه نماز رو هم فراموش نکن . همین الان خودت رو از نکبتش نجات بده تا روزی رو ببینی که در خواب هم نمیدیدی . رضایت خداوند و حال خوب روحی و جسمی به علاوه پاداشهای خداوند برای ترک کار مورد غضبش فقط بخشی از فواید ترک خود ارضایی هست .

و در آخر یک حدیث بسیار زیبا رو براتون میارم :

حدیث قدسی: اگر آنهائی که به من پشت کرده اند می دانستند که من چه اندازه انتظار دیدن آنها را می کِشم و چه مقدار مشتاق توبه و بازگشت آنها هستم هر آینه از شدت شور و شوق نسبت به من جان می دادند و تمام بند بند اعضایشان به خاطر عشق به من از هم جدا می شد.

 

یا علی

 

نظر خودتون رو حتما بیان کنید .

 

حتما حتما بخونید: فواید بیشمار ترک خود ارضایی (صفحه 1)

حتما حتما بخونید : احادیث مرتبط با خود ارضایی (صفحه 62)

حتما بخونید : چند آیه و روایت در مورد خود ارضایی (صفحه 39)

حتما بخونید : قدم به قدم تا ترک خود ارضایی (صفحه 22)

حتما بخونید : حرمت خود ارضایی در آیه و روایات (صفحه 6)

 

 

 


علی علی ۹۴-۴-۱۰ ۶۸۷۴

علی علی ۹۴-۴-۱۰ ۶۸۷۴


صفحه 6

حرمت خود ارضایی در آیه و روایات :

 

خداوند در سوره مؤمنون می فرماید یکی از ویژگی های انسان های مؤمن این است که در مسائل جنسی خودشان را از آلوده شدن به گناه حفظ می کنند و صرفا از طریق ازدواج غریزه جنسی خود را ارضا می کنند سپس می فرماید هر کس از غیر مسیر ازدواج غریزه جنسی خودش را ارضا کند از تجاوز کاران است «الذین هم لفروجهم حافظون . الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین . فمن ابتغاء وراء ذلک فاولئک هم العادون » و عمل استمنا مشمول آیه 7 سوره مؤمنون می شود که می فرماید هر کسی غیر از این طریق را (جهت بهره گیری جنسی) طلب کند تجاوزگر است».


علاوه بر این در سخنان گهربار معصومین(ع) نیز از عمل استمنا به زشتی یاد شده و مورد نهی قرار گرفته است که در اینجا به احادیثی از پیامبر(ص) و امام صادق(ع) اشاره می کنیم:

1. امام صادق(ع): روز قیامت خداوند با شخص خودارضا گفت و گو نمی‏کند و از چشم خدا می افتد. (میزان الحکمة، ح 18749)


2. رسول خدا(ص): لعنت خدا و ملائکه خداوند و تمام بشر بر شخص خودارضا. (همان، ح 18748)


3. رسول خدا(ص): کسى که خودارضایى میکند، ملعون است. (همان، ح 18751)


4. امام صادق(ع): خودارضایى گناه بزرگى است که خداوند در قرآن از آن نهى فرموده است. (همان، ح 18750)


5. امام صادق(ع): براى کسى که خودارضایى کند در قیامت عذاب دردناکى در نظر گرفته شده است. (همان، ح 18749)

 

در توبه همیشه باز هست الا وقتی که مرگمون فرا برسه . تا زنده ایم و وقت داریم باید توبه کنیم . از کجا معلوم یک ساعت دیگه زنده باشیم؟ با توبه کاملا پاک میشیم . مثل کسی که تازه از مادر متولد شده . و مثل کسی که اصلا گناهی نکرده . هزاران بار هم اگر توبت رو شکستی ناامید نشو و برو به سمت خداوند و توبه از این کار . تا زنده ای و خدا بهت توفیقش رو داده توبه کن که قیامت جای عذر خواهی نیست . برای توبه هم پشیمانی کافی هست .

امام محمد باقر (ع) : «پشیمانی از گناه برای توبه کافی است» . منبع: کافی(ط-الاسلامیه)، ج 2، ص 426، ح 1

چند آیه و حدیث در مورد توبه :

1- سوره شوری آیه 25: .و اوست خدایی که توبه بندگانش را می پذیرد و گناهان را می بخشد و هر چه کنید می داند

 

2- سوره یوسف آیه 87: ناامید نباشید از رحمت خدا که همانا ناامید نمی شود کسی از رحمت خدا مگر مردمانی که کافرند به خدا.

 

3- رسول خدا (ص): توبه کار مانند کسیست که گناهی نکرده است .

 

4- رسول خدا (ص): کسی که توبه کند همانند کسیست که تازه از مادر متولد شده .

 

5- حدیث قدسی: اگر آنهایی که به من پشت کرده اند می دانستند که من چه اندازه انتظار دیدن آنها را می کِشم و چه مقدار مشتاق توبه و بازگشت آنها هستم هر آینه از شدت شور و شوق نسبت به من جان می دادند و تمام بند بند اعضایشان به خاطر عشق به من از هم جدا می شد.

 

6- امام باقر (ع): به یکی از اصحاب به نام محمد بن مسلم فرمود: گناهان مومن که از آن توبه می کند برای او آمرزیده است، و باید برای آینده پس از توبه و آمرزش کار نیک کند، هر آینه به خدا سوگند این فضیلت نیست مگر برای اهل ایمان، عرض کردم: پس اگر بعد از توبه و استغفار از گناهان باز گناه کند و دوباره توبه کند (چگونه است؟) فرمود: ای محمد بن مسلم آیا باور داری که بنده مومن از گناه خود پشیمان شود و از آن آمرزش خواهد و توبه کند و خداوند توبه اش را نپذیرد؟ عرض کردم: (اگر) چندین بار این کار را کرده (یعنی توبه میکند ولی باز گناه می کند) و باز گناه میکند و بعد توبه می کند و از خدا آمرزش میخواهد (این چگونه است؟ (آیا توبه شان قبول میشود؟) امام (ع) فرمود: هر وقتی که مومن با استغفار و توبه بازگردد (توبه کند) خداوند نیز با آمرزش او بر میگردد (گناهش را بیامرزد) و بدرستیکه خداوند آمرزنده مهربان است، توبه را میپذیرد، و از کردارهای بد می گذرد، پس مبادا تو مومنان را از رحمت خدا ناامید کنی.

 

 

نظرات خودتون رو حتما بیان کنید .

 

 

حتما حتما بخونید : فواید بیشمار ترک خود ارضایی (صفحه 1)

حتما حتما بخونید : خود ارضایی از نظر اسلام (صفحه 28)

حتما بخونید : احادیث مرتبط با خودارضایی و شهوت (صفحه 62)

حتما بخونید : چند آیه و روایت در مورد خودارضایی (صفحه 39)

حتما بخونید : در هر مرحله ای از گناه هستید، استوپ کنید و یک توبه و خودتون رو راحت کنید (صفحه 137)

حتما بخونید : خود ارضایی از بعد اجتماعی ، اخلاقی ، عرفانی (صفحه 3)

 

 

 


علی علی ۹۴-۴-۰۸ ۴۲۹۷

علی علی ۹۴-۴-۰۸ ۴۲۹۷


نام وبلاگ: ایست استمنا

من علی هستم، دوست تو و مدیر و نویسنده این وبلاگ. یکی مثل خودت که قبلا گرفتار این نکبت بوده و الان سالهاست که ترک کرده.

خود ارضایی روح و جسم انسان رو به معنای واقعی کلمه له میکنه و این چیزی هست که من میخوام بدونی. چیزی که خودم به عینه تجربش کردم. و میخوام بدونی که با ترک خود ارضایی چه چیزهایی رو به دست خواهی اورد.

پیشنهاد میکنم تمام صفحات وبلاگ رو بخونی.
نظراتت رو حتما در قسمت نظر دهی بیان کن. اصلا هم لازم نیست مشخصات یا ایمیلت رو بنویسی، نظرت رو که بدی کافی هست. مطمئن باش بقیه بچه ها هم از نظرت استفاده میکنند ان شاءالله.
هر روز پاکیت رو هم میتونی بیایی اینجا بگی و روز شمار بندازی.

وبلاگ بسیار مفید دیگری برای ترک خود ارضایی:
noestemna.mihanblog.com


پيوندها